Våra tryckpressar är arkoffsetpressar för varierande format. Vi har bl a en fyrfärgspress
med styrbord, en tvåfärgspress samt enfärgs- och tvåfärgspressar för
t ex kuverttryck. Även om färgstyrning sker digitalt, så görs en noggrann kontroll från första till sista tryckark, mauellt och med hjälp av densitometer, för att garantera färg- och tryckkvaliteten genom hela tryckprocessen.