Efter godkänt korrekturet är det dags för utskjutning och rippning, d v s att fotosätta och köra ut filmerna. I detta skede görs i förekommande fall ett färgprovtryck. Vi gör detta med Fujis analoga provtrycksystem vilket garanterar ett så korrekt resultat som möjligt. Provtrycket görs på upplagepapperet.